KARTOGRAFIA SOZIALEKO TAILERRAK MAGUARÉ POLIZIA-IKUSKAPENEAN, DONCELLO-CAQUETÁN/COLOMBIA UDALERRIKO LANDA-EREMUAN

Urriaren amaieran, eta COVID-19ren egoerak eskatzen dituen biosegurtasun-neurriak kontuan hartuta, Maguaréko komunitateak eskatuta, Gatazka egoeran dauden Lurraldeak proiektuko Caquetáko taldeak kartografia sozialeko bi tailer egin zituen genero-ikuspegia kontuan hartuta:

Lehenengoa, zonaldeko 33 bidezidorretako Ekintza Komunaleko Batzordeei zuzenduta egon zena, gatazkak orokorrean identifikatu eta deskribatzean zentratu zen: sozialak, etnikoak, ingurumenekoak, politikoak, generokoak, kulturalak, erlijiosoak, ekonomikoak eta belaunaldikoak, testuinguruaren panorama orokorra ezagutzeko gako garrantzitsu gisa, egunaren amaieran modu estrategikoan aztertu eta kokatu baitziren Maguaré-ko mapa lineal batean.

Eta bigarrena, Maguaréko hiriguneko gizarte-erakundeei zuzendua izan zena, bizilekuen mapa eta/edo eskema grafikoak eraikitzetik abiatu zen. Estrategia horri esker, tokiko behar eta gatazkak modu berritzaile eta sortzailean ikusarazi ziren, eta, aldi berean, gizarte-aktoreek proposatutako ardatzak eta gatazkak nola onartzen dituzten ikusi eta entzun ahal izan zen.

Hala, Caquetá taldeak egindako aurretiazko gogoeta orokorretako bat gatazka bereizgarriak identifikatzea da, genero-ekitatean parte hartuz. Bigarren tailerrean, emakumeen parte-hartzea gizonen parte-hartzearen antzekoa izan zen, eta, beraz, ingurumenaren eta bizitzaren jasangarritasunerako funtsezko gatazka gehiago identifikatu ziren.